HaMy Nguyen

22-09-2018

Không có từ nào ngoài hai chữ "hài lòng" và cực yên tâm khi giao mái tóc cho 2 anh chị chủ siêu dễ thương của Chika luôn!!!!

Bài viết liên quan